Ohjeita satelliittipuhelinten käyttöön

OHJEITA SATELLIITTILAITTEIDEN KÄYTTÖÖN


Satelliittilaitteiden käyttö on ei edellytä erityisosaamista

Satelliittipuhelinten ja staelliittimodeemien käyttö ei edellytä erityisosaamista, mutta laitteiden toimintaan on hyvä tutustua jo hyvissä ajoin ennen matkalle lähtöä, sillä ne poikkeavat kuitenkin jonkin verran älypuhelinten toiminnasta.

Ohessa ohjeita erilaiten satelliittipuhelinten käyttöön liittyen. Jos herää kysymyksiä, niin autamme mielellämme. Tarvittaessa tarjoamme myös koulutusta ja konsultaatiota yritystenne henkilökunnalle.

Lisätietoa tarjoamistamme satelliittipuhelinvaihtoehdoista välilehdellä satelliittipuhelimet