Tietosuoja ja henkilötietojen käyttö

Savantum Oy:n (jäljempänä ”Savantum”) harjoittama myynti- ja vuokraustoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään ja asuntojen ja vuokratilojen kunnossapitotehtäviin. Savantum kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Savantum voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja. Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Savantumin ulkopuolelle, pois lukien tietosuojasuunnitelman mukaiset yhteistyötahot.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen Savantum Oy, Asiakaspalvelu, Villanella 5, 00890 Helsinki. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimukset: Savantum Oy, Asiakaspalvelu, Villanella 5, 00890 Helsinki

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan asiakasrekisterin rekisteriselosteesta.

Evästekäytännöstä lisätietoa tästä linkistä